Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին