«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին