‹‹Հանրակրթության մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին