‹‹Հանրակրթության մասին›› ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին