«Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին