«Հայաստանի Հանրապետության 2004թ. աշխատանքային օրենսգիրքը ԼՂՀ-ում գործողության մեջ դնելու մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու