«Համատիրության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին