«Կրթության պետական տեսչության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին