«Կրթության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին