«Կրթության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին