Ծխախոտի իրացման, uպառման և oգտագործման սահմանափակումների մասին