«Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին