«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին