«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին