«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին