«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին