«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին