«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին