«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին