«Լեզվի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին