‹‹Իրավական ակտերի մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին