‹‹Իրավական ակտերի մասին›› ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին