«Թանկարժեք մետաղների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին