«Էներգետիկայի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին