«Էներգետիկայի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին