«Էյ Տի Էյ Վանք Լես» փակ բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ հարկային և օրենքով սահմանված պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին