«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին