«Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին