«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում և էլեկտրասպառման ոլորտում տեխնիկական վերահսկողության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին