«Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին