«Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին