«Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին