«Զինապարտության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին