«Զինապարտության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին