«Զինապարտության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին