«Զինապարտության մասին» ԼՂՀ օրենքի առանձին հոդվածներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին