«Զենքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին