«Զենքի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին