Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին ԼՂՀ օրեքում լրացումներ և փոփոխություներ կատարելու մասին