«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին