«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին