Դիվանագիտական ծառայության մասին ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին