Դիվանագիտական ծառայության մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին