«Դեղերի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին