«Դեղերի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին