«Դատական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին