«Դատական ծառայության մասին » ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին