«Գույքահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին