«Գովազդի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին