«Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին